مرور برچسب

اغتشاشات

عضو کمیسیون امنیت ملی: به ما گفتند آمار کشته‌شدگان حوادث آبان ماه ۱۷۰ نفر است

اگر ما در انتخابات شرکت نکنیم، کسانی وارد مجلس می‌شوند که می‌گویند لیاخوف کجایی؟ اگر مردم به صحنه بیایند به دلسوزان خود رای می‌دهند.
عضو کمیسیون امنیت ملی: به ما گفتند آمار کشته‌شدگان حوادث آبان ماه ۱۷۰ نفر استعضو کمیسیون امنیت ملی از آمار ۱۷۰ نفر برای کشته‌شدگان حوادث آبان ماه خبر داد. به گزارش ایلنا، مصطفی کواکبیان در هجدهمین کنگره حزب مردم سالاری درباره آمار کشته‌شدگان حوادث آبان ماه گفت: در کمیسیون امنیت ملی به ما

بعد از ۱۲ روز ، دوباره سلام!

سلام. حالتان را نمی پرسیم. می دانیم هیچکس حالش خوب نیست. درست مانند ساختمان سوخته بانک شهر، دل ها هم سوخته اند. شهر…