مرور برچسب

ازدواج سنتی

تغییر معیار ازدواج جوانان به سمت «علاقه» و «عاطفه»

تغییر معیار ازدواج جوانان به سمت «علاقه» و «عاطفه»|خبر فورییک عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: معیارهای ازدواج برای دختران تغییر کرده است چراکه تحقیقات نشان می‌دهد معیارهای جامعۀ امروز به سمت معیارهای احساسی و اخلاقی مثل علاقه و عاطفه متمایل شده است. مرضیه ابراهیمی در نخستین جلسه از سلسله‌نشست‌های «واکاوی تجربه زیسته دختران دانشجو» گفت: درحال‌حاضر با این امر مواجه هستیم که تمایل به