مرور برچسب

ارز صادرکنندگان

افزایش قیمت دلار امروز دیگر تقصیر کسی نیست/ با کمبود منابع مواجهیم

افزایش قیمت دلار امروز دیگر تقصیر کسی نیست/ با کمبود منابع مواجهیم|خبر فورینایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید اکنون کسی در کشور مسبب افزایش قیمت ارز نیست چرا که با یک حساب ساده می‌توان مشاهده کرددرشرایط کمبود منابع، اداره کشور با درآمد فعلی در وضعیتی جز این ممکن نخواهد بود. مجیدرضا حریری در رابطه با دلایل افزایش قیمت ارز گفت: ببینید این یک حساب ساده است که چرا نرخ پول ملی تا این اندازه کاهش پیدا