مرور برچسب

ارتباز با امام زمان

دستگیری ۲ مدعی دروغین ارتباط با امام زمان در مشهد

5ecbc47d0c59d_2020-05-25_17-43
2 مدعی دروغین ارتباط با امام زمان در مشهد شناسایی و دستگیر شدند.
در ادامه برخورد با جریانات مدعی مهدویت، افرادی با نام‌های آقای «م.ک» و خانمی به نام «م.ه» که ادعاهای دروغینی نظیر دارا بودن کرامات خاص و بعضاً ارتباط با امام زمان داشته و اقدام به اغفال بانوان جوان در مشهد می‌نمودند، مورد شناسایی و دستگیری قرار گرفته‌اند.
منبع: فارس