مرور برچسب

ادرار شتر

تبلیغ نوشیدن ادرار شتر، مصداق چه جرمی است؟

چندی پیش شخصی در شبکه‌های اجتماعی فیلمی از خود منتشر کرد که در آن توضیح می داد طبق روایات متقن، نوشیدن ادرار شتر برای پیشگیری و درمان کرونا فایده دارد. هفته گذشته این فرد توسط نیروی انتظامی بازداشت شد. سئوال اینجاست انتشار این قبیل فیلم‌ها مصداق جرم است؟ تبلیغ نوشیدن ادرار شتر، مصداق چه جرمی است؟
امید سلیمی بنی: تبلیغ نوشیدن ادرار شتر برای پیشگیری از کرونا، تجویز تدهین روغن بنفشه