مرور برچسب

اخبار سینما

چه صحنه هایی بازیگران مشهور سینما را به فکر انصراف از بازی در فیلم انداخت؟|خبر فوری

خیلی از مردم تصور می‌کنند که بازیگری شغل آسانی است. اما نمی‌دانند استرس اجرای بعضی از صحنه‌ها باعث می‌شود که گاهی بازیگران اشک بریزند، دعوا کنند و یا گاهی سازندگان فیلم را به ترک پروژه تهدید کنند.چه صحنه هایی بازیگران مشهور سینما را به فکر انصراف از بازی در فیلم انداخت؟|خبر فوریخیلی از مردم تصور می‌کنند که بازیگری شغل آسانی است. اما نمی‌دانند وقتی صحنه‌ای را تماشا می‌کنند که در آن بازیگران سقوط می‌کنند، شیرجه