مرور برچسب

اتوبوس شهری

مسافران از صحبت کردن در اتوبوس خودداری کنند

مسافران از صحبت کردن در اتوبوس خودداری کنند|خبر فوریمدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: مسافران اتوبوس برای حفظ سلامت خودشان و سایر شهروندان، علاوه بر استفاده ماسک، از صحبت کردن با دیگران یا با تلفن همراه خود در اتوبوس نیز خوددار کنند. محمود ترفع، صحبت کردن را یکی از راه‌های انتقال ویروس از سوی فرد ناقل به دیگران برشمرد و افزود: به همین دلیل، به همه مسافران اتوبوس تأکید می‌کنیم که