مرور برچسب

آلودگی هوا

جوی پایدار همراه با افزایش غلظت آلاینده‌ها تا پنجشنبه

از سه‌شنبه تا پنجشنبه در شهر‌های صنعتی و پر جمعیت، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی پیش‌بینی می‌شود. جوی پایدار همراه با افزایش غلظت آلاینده‌ها تا پنجشنبه|خبر فوریبراساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش بینی هواشناسی تا روز پنجشنبه جوی آرام در غالب مناطق کشور حاکم است و از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه در شهر‌های صنعتی و پر جمعیت، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی پیش‌بینی می‌شود. آسمان تهران امروز صاف گاهی با وزش باد