خبر کوتاه

🔹 حمایت محمدجواد ظریف از مسعود پزشکیان یکی از نقاط خبرساز رقابت‌های انتخاباتی در روز اخیر بود. پرسش‌های مختلفی در خصوص تأثیر این حمایت بر پایگاه رأی مسعود پزشکیان در انتخابات وجود دارد.

🔹نتایج پیمایش انتخاباتی شناخت در تاریخ ۸ الی ۱۰ خردادماه نشان می‌دهد که حمایت ظریف می‌تواند در رأی بخشی از افرادی که قصد مشارکت در انتخابات دارند، اثرگذار باشد. ۹ درصد از پاسخگویان ابراز کرده‌اند در صورت حمایت ظریف از یک نامزد حتماً به او رأی خواهند داد و ۱۰ درصد نیز به احتمال زیاد به وی رأی خواهند داد. همچنین ۳۴ درصد از افراد نیز اعلام کرده‌اند رأی‌شان به نامزد مورد تأیید آقای ظریف مشروط است.

🔹از سوی دیگر این نتایج نشان می‌دهد که حمایت ظریف برای ۲۶ درصد از جامعه رأی‌دهنده دارای اثر منفی است.

🔹به طور کلی می‌توان گفت حمایت آقای ظریف این ظرفیت را دارد که ۵۳ درصد از آرا را به نفع یک نامزد جذب کنند. میزان بالفعل شدن این ظرفیت در روزهای آتی مشاهده خواهد شد.