رییس پلیس راهور تهران با توجه به آلودگی هوا مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوا در خصوص ترافیک را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، سردار محمدرضا مهماندار – رییس پلیس راهور تهران با توجه به آلودگی هوا مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوا در خصوص ترافیک را اعلام کرد.

مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوا به شرح زیر است:

طرح زوج و فرد از در منازل از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۹ فردا اجرا‌می شود

طرح ترافیک از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۷ به قوت خود باقیست

طرح سراسری زوج‌ و فرد به استثنای سرویس های مدارس است

فروش طرح ترافیک روزانه ممنوع است

تردد کامیون ها بجز حاملان مواد سوختی و غذایی فردا نیز در پایتخت ممنوع است

طرح زوج‌و فرد برای سرویس های مدارس همانند روزهای عادی اجرا می شود

شهروندان با پلیس همکاری کرده و از ترددهای غیرضروری خودداری کنند تا کیفیت هوا به حالت عادی باز گردد

 

منبع: ایلنا