تسنیم: تکذیب شهادت فرمانده ارشد سپاه در انفجار تروریستی کرمان

در پی ۲ انفجار تروریستی در کرمان، برخی سایت‌های اسرائیلی مدعی شدند در این انفجار یکی از فرماندهان ارشد سپاه کشته شده است.

تسنیم: تکذیب شهادت فرمانده ارشد سپاه در انفجار تروریستی کرمان

‌شهادت فرمانده ارشد سپاه در انفجار تروریستی کرمان تکذیب شد.
به گزارش تسنیم، در پی ۲ انفجار تروریستی در کرمان، برخی سایت‌های اسرائیلی مدعی شدند در این انفجار یکی از فرماندهان ارشد سپاه کشته شده است.

نظرات بسته شده است.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه