وزیر کشور : تذکر حجاب در مترو، توسط گروه‌های مردمی و در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر انجام می‌شود/ ما مجوز نداده‌ایم

ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم و ظاهرا توسط گروه های مردمی انجام می شود. کارشان در چارچوب امر معروف و نهی از منکر است. همه مردم برای این کار وظیفه دارند، ولی باید با ادبیات خوب و الفاظ خوب و صرفا تذکر لسانی انجام شود. در همین حد این گروه ها مجاز هستند.

وزیر کشور : تذکر حجاب در مترو، توسط گروه‌های مردمی و  در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر انجام می‌شود/ ما مجوز نداده‌ایم

وزیر کشور اعلام کرد که تذکر حجاب در مترو تهران تحت امر معروف و نهی از منکر و ظاهرا توسط گروه های مردمی انجام می شود.

به گزارش ایسنا، احمد وحیدی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره تذکر حجاب در مترو تهران، اظهار کرد : ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم و تحت امر معروف و نهی از منکر ظاهرا توسط گروه های مردمی انجام می شود. کارشان در چارچوب امر معروف و نهی از منکر است. همه مردم برای این کاروظیفه دارند ،ولی باید با ادبیات خوب و الفاظ خوب و صرفا تذکر لسانی انجام شود. در همین حد این گروه ها مجاز هستند.

نظرات بسته شده است.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه