بنر نصب شده درباره حجاب در ورودی تخت جمشید/ عکس

پایگاه خبری چند ثانیه تصویری از یک بنر منتشر کرد.

بنر نصب شده درباره حجاب در ورودی تخت جمشید/ عکس

این بنر که در وردی مجموعه تخت جمشید نصب شده است، توضیحاتی درباره حجاب زنان در ایران باستان بر روی آن نوشته شده است.

بنر نصب شده درباره حجاب در ورودی تخت جمشید/ عکس

نظرات بسته شده است.