پای شبکه ۲ به بحث زناشویی و زیرپیراهن سفید باز شد!

پیک مشاور خانواده در اتفاقی جنجالی تفاوت انواع محبت‌ها در زندگی زناشویی را روی آنتن زنده صداوسیما توضیح داد.

 

نظرات بسته شده است.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه