رسانشر – خبر روز
اجتماعی فرهنگ و هنر

خبرنگار و تکلیف تاریخی

خبر در فرهنگ دینی و شریعت مقدس ما نیز مورد توجه و تاکید است، در قرآن کریم نیز سوره ای با نام “نباء” بر این مهم، صحه گذارده است که این موضوع، اهمیت بالا و والای
خبرنگار و تکلیف تاریخی

خبر و خبررسانی را باردیگر به ما یادآور می سازد.

عصر خبر- اسمعیل شاه محمدی -باز هم سخن از روز “خبرنگار” است. عنصری که دردهای جامعه را با زبانی رسا و البته در چارچوب قانون بازگو می کند و همزمان، نسخه درمانی و راهکار صحیح را هم گوشزد؛ در همه جوامع، اگر خبر و خبررسانی به موقع وجود داشته باشد و میدان کار و فعالیت سالم مدنی برای خبرنگار فراهم شود، تردید نباید کرد که آهنگ رشد متوازن در همه اجزاء و امور ، شنیده خواهد شد.
خبر و خبرنگار واژه هایی مقدس هستند، و در باطن خود نوعی شفافیت را به ودیعت دارند. یک خبرنگار واقعی که رسالت بزرگ اطلاع رسانی سالم، بی غرض و دقیق را درک کرده و در این راه، گام بر می دارد هرگز حاضر نخواهد شد رسالت حرفه ای و قلم خود را با موقعیتی هرچند چشمگیر یا ثروتی که ادامه مسیر حرفه ای را برای او غیرممکن یا ناهموار می سازد، عوض کند و به همین دلیل است که امروزه احترام و اعتماد جامعه بشری به این صنف زحمتکش و ساعی نه از روی تعارف و لطف، بلکه با کمال میل و از سر معرفت و عزت است؛ زیرا زحمات و خدمات طاقت فرسای خبرنگاران برآیندی بزرگ در جهت اصلاح امور جوامع بشری داشته و مردم نتیجه شیرین تلاش های اهل خبر و رسانه را از نزدیک دیده و لمس کرده اند.
تاریخ، همواره به عنوان سندی گویا از آنچه گذشته و می گذرد، در دسترس انسانهاست؛ دیباچه ای از فراز و فرودها و تفکرها و نحله های مختلف و متنوع. اینکه برخی از تاریخ به عنوان یک “معلم” یاد می کنند بیراه نیست… و همین معلم، به ما یادآور می شود که در هر برهه و مقطعی که خبر و خبررسانی نبوده است، نه تنها توسعه و پیشرفت، معنایی نداشته، بلکه بردگی مادی و فکری و زیست نکبت بار بشر خود را به سطحی رسانده که بعضا مورخان نیز از ثبت کامل وقایع، درمانده اند، زیرا در فضاهای بسته  است که زشتی و پلشتی اوج می گیرد و سلاطین منفعت اندیش و ستم پیشگانی که دنیا را با همه امکاناتش، عشرتکده خود و خاندان خود می پندارند، اجازه هرکاری را پیدا می کنند و تا جایی که می توانند حق را ناحق می سازند، در حالی که اگر پدیده معجزه آفرین “خبر” و عنصر پویا و حساسی به نام “خبرنگار” وجود داشته باشد، هیچگاه و در هیچ نقطه ای از جهان، ظلم و جوری از چشم بشریت پنهان نخواهد ماند.
خبر در فرهنگ دینی و شریعت مقدس ما نیز مورد توجه و تاکید است، در قرآن کریم نیز سوره ای با نام “نباء” بر این مهم، صحه گذارده است که این موضوع، اهمیت بالا و والای خبر و خبررسانی را باردیگر به ما یادآور می سازد.
جا دارد در ایامی که به نام خبرنگار مزین گردیده، سلامی از سر صدق و ارادت به سفیران صادق خبر یعنی خبرنگاران شهیدمان داشته باشیم و دست خبرنگاران بامسئولیت و دردآگاهی که امروز در این راه پرفراز و نشیب، با اراده و ایمان راسخ همت گماشته و بر تکلیف تاریخی خود پای می فشارند را به گرمی بفشاریم… خبرنگاران! روزتان مبارک
منبع: عصرخبر

مطالب مرتبط

پیام بگذارید

پایگاه خبری تحلیلی رسانشر
تازه ترین خبرهای ایران و جهان دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی