فیلم باز کردن و سرقت خودرو در کمتر از ۷ ثانیه!!

باز کردن و سرقت خودرو در ۷ ثانیه

ویدیویی که مشاهده می کنید، باز کردن و سرقت خودرو در ۷ ثانیه توسط یک سارق جوان است. او می گوید بیکار است و زندان تاثیری بر او ندارد. و اگر شغل نداشته باشد، باز هم سرقت خواد کرد!!!
 
 

نظرات بسته شده است.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه