یارانه مردادماه ساعت ۲۴ روز سه شنبه واریز می شود.

به گزارش عصر ایران، سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد شصت و ششمین مرحله یارانه نقدی مربوط به مردادماه جاری ساعت ۲۴ روز سه شنبه (۲۶ مردادماه) به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.