Browsing Tag

رهبر انقلاب

مقام معظم رهبری : دشمنی‌های آمریکا بی‌پاسخ نمی‌ماند

رهبر انقلاب فرمودند: دشمن برای به زانو در آوردن ملت ایران بر فشار اقتصادی متمرکز شده است اما بداند این ملت هیچگاه به زانو در نمیآید و ضمن استفاده از فرصت تحریم برای رشد و شکوفایی، دشمنی‌های آمریکا را بی پاسخ نمی‌گذارد.
به گزارش