بساط کباب و سلبریتی در حاشیه سیل!

حاشیه‌های حادثه تلخ سیل در برخی استان های کشور پس از بیش از سه هفته از وقوع آن، حضور سلبریتی‌ها و برخی چهره‌ها، مشکلات بومی و …سوژه کارتونی از نازنین جمشیدی در شهرونگ شد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.