سرپرست وزارت بهداشت: تهیه دارو برای بیماران خاص و صعب العلاج

سرپرست وزارت بهداشت: تهیه دارو برای بیماران خاص و صعب العلاجوزیر پیشنهادی بهداشت گفت: طرح تحول را باید با قدرت به ویژه در مورد کاهش پرداختی ها از جیب بیمار و سال آینده که ممکن است فشارهای ناشی از تحریم مردم را تحت فشار قرار دهد ادامه داد.

به گزارش عصر ایران سعید نمکی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه طرح تحول سلامت یکی از طرح های بنیادین و اساسی دولت تدبیر و امید است، گفت: قاضی زاده هاشمی زحمات زیادی را با همکاری تیم شان برای این طرح کشیدند.

کاهش هزینه های کمرشکن از جیب مردم به ویژه در حوزه بستری مهمترین نقطه قوت طرح تحول

وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کاهش هزینه های کمرشکن از جیب مردم به ویژه در حوزه بستری را مهمترین نقطه قوت طرح تحول سلامت دانست و افزود: پس از تغییر معادل ریالی ارز که از سال ۹۱ سه برابر شد به ویژه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی طرح توانست بار سنگینی را از دوش مردم بردارد.

وی یادآور شد: همچنین در توسعه زیرساخت های نظام سلامت در دورترین نقاط کشور، تهیه دارو برای بیماران خاص و صعب العلاج و ماندگاری پزشکان در نقاط دورافتاده کشور بسیار موثر واقع شد و بر این باورم که طرح تحول محاسن زیادی داشت.

نمکی مطرح کرد: البته آنچه که در مورد طرح تحول باید بیشتر به آن می پرداختیم این است که این طرح به زیرساخت ها و مقدماتی مانند پرونده الکترونیک سلامت و تدوین راهنما و گایدلاین های بالینی نیاز داشت که در مواد قانونی ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۸ قانون برنامه پنجم به عنوان تکالیف بالادستی برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های بیمه گر پیش بینی شد.

وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: از سویی در رابطه با بیمه همگانی سلامت در برخی موارد شاید سنجیده عمل نشد و افرادی تحت پوشش بیمه قرار گرفتند که مستحق پرداخت سرانه از جیب دولت نبودند و در واقع در کنار نیازمندان افراد توانمندی از مزایای بیمه رایگان بهرهمند شدند که پیش از آن به شکل خویش فرما بیمه بودند بنابراین این اقدام از لحاظ اقتصادی طرح را با برخی چالش ها مواجه کرد.

طرح تحول به منابع پایدار گره نخورد

وی ادامه داد: از سویی طرح به منابع پایدار گره نخورده بود و تنها ده درصد هدفمندی یارانه ها را پیش بینی کردیم که دولت بیش از هزار میلیارد تومان به آن اضافه و از منابع عمومی پرداخت می کرد که این اقدام نیز مشکلاتی را برای طرح تحول به همراه داشت.

نمکی یادآور شد: برخی انتقادات به طرح تحول در برخی موارد درست اما در برخی موارد منصفانه نبوده و دور از انصاف است.

طرح تحول سلامت را باید با قدرت به ویژه در مورد کاهش پرداختی ها از جیب مردم ادامه داد

وی افزود: به طور قطع طرح تحول را باید با قدرت به ویژه در مورد کاهش پرداختی ها از جیب بیمار همچنین در سال آینده که ممکن است فشارهای ناشی از تحریم مردم را تحت فشار قرار دهد ادامه داد

 

وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه تهیه دارو برای بیماران خاص و صعب العلاج را با قدرت دنبال می کنیم، تصریح کرد: همچنین تلاش خواهیم کرد در مورد ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و ایجاد انگیزه برای افزایش ماندگاری آنها به گونه ای عمل کنیم که در دورترین نقاط کشور پزشک، کادر پزشکی و پیراپزشکی متناسب و مورد نیاز را داشته باشیم.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.