اگر خلبان عامل اصلی سقوط هواپیمای ATR یاسوج نبوده، پس که بوده؟

اظهارات پارسایی عضو کمسیون اصل ۹۰ مجلس درباره عامل سقوط هواپیمای ATR با واکنش هایی مواجه شد.

یکی از متخصصان صنعت هواپیمایی در خصوص مطالب مطرح شده توسط یکی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره عامل سقوط هواپیمای ATR آسمان به خبرنگار عصرخبر گفت: بیان این موضوع که عامل سقوط مسائلی غیر از خطای هلبان بوده است نه تنها کمکی به بهبود اوضاع صنعت هواپیمایی نمی کند بلکه با نادیده گرفتن جایگاه های نخصصی و قانونی بررسی سوانح هوایی باعث خواهد شد تا به نظم و در نهایت ایمنی این صنعت خدشه جدی وارد شود ای کاش در این نظریه به شکلی دقیق و کارشناسی بیان می شد که علت اصلی بروز حادثه چه بوده است.

شیری کارشناس صنعت هوایی افزود: اگر این نماینده مجترم مجلس به اسناد و اطلاعات بررسی حادثه دسترسی دارند، خوب است در خصوص مقصر بودن یا نبودن خلبان در این سانحه به ۴ سوال زیر پاسخ ساده بدهند.

۱ – آیا کمترین ارتفاع پروازی مسیر طراحی و منتشر شده در نقشه های پروازی در محلی که هواپیما سقط کرده است ۱۷ هزار پا بوده است یا خیر؟

۲ – آیا کمترین ارتفاع ایمن مسیر که در صورت هر رخدادی پایین تر آمدن از آن برابر با برخورد با موانع تلقی می شود در نشریات و نقشه های هوانوردی کشور ۱۵۵۰۰ پا بوده است یا خیر؟

۳ – آیا گروه پروازی به شکل آگاهانه و از طریق تنظیم سامانه های هواپیما ارتفاع آن را به ۱۵۰۰۰ پا کاهش داده اند یا خیر؟

۴ – آیا گروه پروازی به شکل آگاهانه و از طریق تنظیم سامانه های هواپیما قصد کاهش ارتفاع تا ۱۴ هزار پا را داشته اند یا نه؟

شیری کارشناس صنعت هوانوردی کشور در پایان خاطرنشان کرد: بهتر است متخصصان هوایی و از آن مهم تر سیاستمداران کشور از ایراد خدشه به مسلمات تخصصی و حتی تعرض به حریم و آرامش خانواده افراد جان باخته و گروه پروازی دست بردارند چرا که موضوعات سیاسی به قدر کافی برای عنوان کردن نام سیاستمداران در رسانه ها وجود دارد و اجازه دهید تمرکز صنعت هوایی از مقابله با آثار توئیت های احمقانه ترامپ منحرف نشود.
گفتنی است، روز گذشته پارسایی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مصاحبه ای اعلام کرده بود «خلبان عامل اولیه سقوط هواپیما نبوده است.»

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.